ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2016 -31.12.2016 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1.647,00 TL  TL
Sigorta Primi İşçi Payı 230,58 TL  TL
İşs. Sigr Primi İşçi Payı 16,47 TL  TL
Gelir Vergisi Matrahı 1399,95 TL  TL
Gelir Vergisi 209,99 TL  TL
Damga Vergisi 0,00759 12,50 TL  TL
Kesintiler Toplamı 469,54 TL  TL
Net Ücret 1177,46 TL  TL
AGİ (Bekar ve Çocuksuz) 123,53 TL  TL
Net Ücret + AGİ 1.300,99 TL  TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
(01.01.2013-30.06.2013 Dönemi)
Asgari Ücret 1.647,00 TL
SGK İşveren Primi (% 15,5) 255,29 TL
İşsizlik sigorta Fonu 32,94 TL
İşverene Toplam Maliyeti 1.935,23 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2013-30.06.2013 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 1.647,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 230,58 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 16,47 TL
Kesintiler Toplamı 247,05 TL
Net Ücret 1.399,95 TL

2016 Yılı için Asgari Geçim İndirimi

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim
İndirimi Tutarı

Bekâr

123,53 TL

Evli eşi çalışan

123,53 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

142,05 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

160,58 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

185,29 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

197,64 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuk

209,99 TL

Evli eşi çalışmayan

148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

209,99 TL

Hesaplamada 2016 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.(01.01.2016 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı Aylık 1.647,00.-TL günlük 54,90 TL olarak belirlenmiştir.)
Exell Tablosu için
Tıklayın.