Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 14 Haziran 2024 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori KDV Personel ve Öğrenci (Servis) Taşımacılığı Yapanlarda KDV Tevkifatı
Facebook'ta PaylaşPersonel ve Öğrenci (Servis) Taşımacılığı Yapanlarda KDV Tevkifatı

Personel ve Öğrenci (Servis) Taşımacılığı Yapanlarda KDV Tevkifatı

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır.

117 seri nolu tebliğ ile yeni getirilen Tevkifat uygulanması gereken işlemlerden biriside Personel ve Öğrenci taşımacılığı yapanları ilgilendirmektedir. Bu Tebliğ ile Kısmi Tevkifat kapsamına alınmışlardır.01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 seri nolu KDV genel tebliğ ile Servis taşımacılığı yapanların yapmış oldukları hizmetlerinden 5/10 (%50) KDV tevkifatı yapılacaktır.

Bu tebliğ kapsamında Personel,öğrenci,müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla yapmış oldukları servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları KDV Tevkifatı kapsamına girmektedir.

Söz konusu hizmetin tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis taşımacılığının Personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak ve sözleşme yapmak sureti ile sağlanması durumunda, esas olarak faturaların servis hizmetinden yararlananların adına düzenlenmesi gerektiğinden tevkifat uygulanmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Kısmi tevfikat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar(servisçiler),tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 nolu KDV beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadır.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.