Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi
Ana Sayfa Ana Kategori YMM-SMMM-SM-Stajerler 2014 Yılında Tutulması Gereken Defterler
Facebook'ta Paylaş2014 Yılında Tutulması Gereken Defterler

2014 Yılında Tutulması Gereken Defterler

Dikkat: Defter tasdikinden önce, VUK’nun 179 ve 180.maddeleri gereği 1.sınıftan 2.sınıfa ve 2.sınıftan 1.sınıfa geçişleri mutlaka kontrol ediniz. 

(19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ Gereği)

1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

* Yönetim Kurulu Karar Defteri

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

2-) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

NOT: Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak alacağı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılabileceği gibi, ayrıca, müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirilip ona da yazılabilir. Müdürler kurulu karar defteri tutulması tercih edilirse, müdürler kurulu karar defteri, yönetim kurulu karar defteri gibi hem açılış hem de kapanış tasdikine tabi olur. Müdürler kurulu karar defterine gerek yoktur.

3-) KOLLEKTİF ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

4-) KOOPERATİFLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın müştereken yayınladığı 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, VUK’nu ve söz konusu tebliğ hükümlerini göz önüne almalıdırlar (Tebliğ md.2).

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları 1163 sayılı Kanun’un 89.maddesi gereği çıkarılan muhasebe yönetmeliği, VUK’nu ve mezkûr tebliğ hükmüne göre aşağıdaki defterleri tutacaktır.

4.1. KANUNİ DEFTERLER:

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

* Yönetim Kurulu Karar Defteri

* Pay Defteri (1163/16, TTK 64/4)

4.2. DİĞER KANUNİ DEFTERLER

* İmalat Defteri (Kooperatif, sınai bir işletme kurmuşsa, imalat defteri tutar. Ancak, 01.01.1996 tarihinden itibaren muhasebeyi 7/A seçeneğine göre tutanlar için imalat defteri kaldırıldı bkz, VUKGT 246)

* Çiftci işletme defteri (Kooperatif zirai işletme kurmuşsa)

4.3. YARDIMCI DEFTERLER

* Stok Giriş – Çıkış Defteri
* Sabit Kıymetler ve Demirbaş Defteri
* Kıymetli Evrak Defteri
* Teftiş Defteri
* Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri

5-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri

6-) SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

Eskisi gibi olup değişiklik yoktur.

7-) İŞLETME DEFTERİ

Eskisi gibi olup değişiklik yoktur.

8-) DEVAM TASDİKİ

Yevmiye, Envanter, Defter-i Kebir ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri, yeterli yaprakları bulunması halinde Ocak 2014 ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir (Tebliğ md.16)

9-) 2013 YILININ KAPANIŞ TASDİKLERİ

2013 yılına ait yevmiye defterinin kapanış tasdiki 30 Haziran 2014 tarihine kadar, 2013 yılına ait yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki ise 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırılacaktır (TTK.Md.64/3).

 

tablo2

İbrahim GÜLER

ASMMM Odası Vergi Mevzuatı

İnceleme Komisyonu Başkanı

tablo14