Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 21 Eylül 2023 Perşembe
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler 2014 yılına girerken unutulmaması gerekenler
Facebook'ta Paylaş2014 yılına girerken unutulmaması gerekenler

2014 yılına girerken unutulmaması gerekenler

Yeni yılda; aşağıda maddeler halinde özetlediğim hususlara dikkat etmeleri halinde, Firmaların, İşleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere idari, mali para cezaları ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır.

1-Anonim Şirketlerin;Yönetim Kurulu Karar Defterini, ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılmasını gerektiğini,

2-Limited şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defteri kullanıyorlarsa, ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılmasını gerektiğini,

3-Anonim Şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdiklerini,31.03.2013 notere yaptırılmaları gerektiğini,

4-Limited şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdikini,31.03.2013 notere yaptırılmaları gerektiğini,

5-Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini,

6- İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan işletmelerin. İnternet sitelerinde; işletmelerinin merkezi, İşletmenin sicil numarasını ve ticaret unvanın, belirtilmesi gerektiğini

7- İşletmelerin, İş Güvenliği açısında Risk Analizi yaptırmaları ve işçilerine iş güvenliği eğitimi aldırmaları gerektiğini,

8-Anonim şirket ve Limited şirket Ortak ve yöneticilerinin şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerini,

9-İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, BANKAYA yatırmak zorunda olduğunuzu,

10-Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, bulundurmanız gerektiğini, ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini,

11-10 kişi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağını Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde, Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı,

12-Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

13-Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı var ise gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi,

14-Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte(kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, Ancak Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınızı,

15-Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini ,pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi,

16- Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almayı, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istemeyi,

17- Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,

18-Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

19- Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,

20-Bir takvim ayı içerisinde 8.000,00 (SEKİZBİN) TL ve üzerindeki alım faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT’Sİ veya POSTA ÇEKİ ile yapmayı veya tahsil etmeyi,

21-Firmanız şirket olarak (limited şirket,anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

22-Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

23-Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

24-Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

25-Vergi Dairesi ve SSK’dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi,

26- İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildirmeyi,

27- İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi,

28-İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı,

29-İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı,

30-İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme,işe gelmeme,hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka Mali MÜŞAVİRİNİZLE irtibat kurmayı,

31- Mevcut çalışan işçileriniz eve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup(yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi,

32-Her ayın son iş günü SSK ve BAĞKUR ödemeleriniz olduğunu,

33-İşyerinizde Vergi Levhanızı, bulundurmanız gerektiğini,

34-Yazar kasa kullanıyorsanız Yazarkasa Levhanızı mutlaka görünür bir yere asmayı,

Sedat ERYÜREK
SMMM – Bağımsız Denetçi
ADANA SMMM Odası
Danışma Meclisi Sekreteri