Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi
Ana Sayfa Makale Arşivi MÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER – BEYAN VE BİLDİRİM TABLOSU
Facebook'ta PaylaşMÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER – BEYAN VE BİLDİRİM TABLOSU

MÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER – BEYAN VE BİLDİRİM TABLOSU

524 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine ya da durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüldüğü tarih kadar mücbir sebep halinde oldukları ilan edilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına
karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 9.3.2021 tarihli duyuruda; İçişleri Bakanlığının söz konusu kararı uyarınca tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görülenlerin mükelleflerin mücbir sebep hallerinin sona erdiği ve ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Mücbir sebep hali kalkan mükelleflere ilişkin beyan ve bildirim tablosu yukarıda yer almaktadır.

kaynak : TÜRMOBEtiketler