Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi
Ana Sayfa Pratik Bilgiler
Facebook'ta PaylaşPratik Bilgiler
Pratik Bilgiler

Amortisman Oranları Tablosu

Amortisman Ayırmada Alt Sınır

Anlaşmalı Bankalar
(Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Bankalar )

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Asgari Ücretten Yapılan Gelir Vergisi Ve Damga Vergisi Kesintileri

Ba ve Bs Formlarının Bildirimi

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar

Belediye Hesap Numaraları ve Posta Çek Numaraları

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler

Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Damga Vergisi Tutarları

Defter Tasdik Zamanı (V.U.K. Madde:221)

Defter Tutma Hadleri

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Değerli Kağıt Bedelleri

Engellilik İndirimi Tutarları

Faaliyet Kodu ve Adı Listesi

Fatura Düzenleme Sınırı

Gecikme Zammı Oranı

Geçici Vergi Oranları

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Kesinti Oranları
( Repo Geliri, Mevduat Faizi, Kira Ödemelerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesinti Oranları)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Kesinti Oranları
(Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler İçin Geçerli Kesinti Oranları)

Gündelik Tutarları (Yurtiçi, KKTC, Yurtdışı)

Harç Tutarları

Harp Ve Vazife Malulleri, Gaziler Ve Şehitlerimizin Dul Ve Yetimleri İle Bunların Kurdukları Sivil Toplum Örgütlerini İlgilendiren Kanunlar

İşe Başlayan ve İşi Terk Eden Mükellefler İçin Temel Bilgiler Sunumu

Kasko Değer Listesi

K.D.V. İadesinde Ortak Hususlar

K.D.V. Oranları

KKDF Oranları

Kurumlar Vergisi Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları
(KVK’nun 15 ve Geçici1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Tam Mükellef)

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları 
(KVK’nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef)

Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları

MTV Tutarları

Muhbir İkramiyesi Oranları

Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması)

Özel Tüketim Vergisi Tutarları ve Oranları

Plaka Harf Grubu Rehberi

Resmi Dairelere Ve Bankalara İbraz Edilen Bilanço/Gelir Tablosu/İşletme Hesabı Özetlerinde Damga Vergisi Tutarları

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2021) 

Tecil Faizi Oranı

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Vergi Beyannamelerinde Uygulanan Damga Vergisi Tutarları

Vergi Cezaları
(Vergi Usul Kanununda Yer Alan Cezalar ile İlgili Maktu Hadler)

Vergi Dairesi Müdürlükleri / Malmüdürlükleri Listesi

Vergi Takvimi

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi

Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar

Vergi Türü Kodları 

Yemek Bedeli İstisna Tutarları

Yeniden Değerleme Oranları

Bu sayfadaki tüm linkler İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI sitesinden(IVDB) den alıntıdır. (https://ivdb.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler)

ucuz eşya depolama ambar kargo