Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 6 Temmuz 2020 Pazartesi
Ana Sayfa Ana Kategori Çalışma Hayatı İş kazaları 3 günde SGK’ ya bildirilmeli
Facebook'ta Paylaşİş kazaları 3 günde SGK’ ya bildirilmeli

İş kazaları 3 günde SGK’ ya bildirilmeli

Değerli okurlar, üzerinde ısrarla durmamıza rağmen birçok meslek mensubunun, İş Kazası Bildirim sürelerinde tereddüt yaşadıklarını, bize gönderilen mesajlardan anlıyoruz.

Bundan dolayı bugün size, iş kazası durumunda SGK’ ya başvuru sürelerini etraflıca anlatmaya çalışacağız.

SSK’DA SIKI DENETİM
5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendine tabi olanlarla birlikte, 5. maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların, iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından ilk yapılması gereken;

– Yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ ya kazadan sonraki 3 iş günü içinde,

– 5. maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile Sosyal Güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ ya kazadan sonraki 3 iş günü içinde,

– 5510 sayılı Kanunun Ek 5. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ ya kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

– İşverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası olması durumunda: İş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi 3 iş günüdür.

YURT DIŞINDAKİ KAZA
Kara, deniz, hava ulaştırma araçlarında çalışan bu araçlarda bulunan sigortalıların bu sırada meydana gelen iş kazasının bildirim esasları ise şöyle:

– Aracın Türkiye’ye döndüğü günü takip eden ilk iş gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

– Dönüş tarihinin tespitinde deniz ulaştırma araçlarının ilk Türk limanına girdiği, hava ulaştırma araçlarının ilk Türk havaalanına indiği, kara ulaştırma araçlarının ise sınır kapılarından Türkiye’ye girdiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

– Ancak, herhangi bir nedenle aracın Türkiye’ye gelememesi halinde sigortalının gümrükten geçiş tarihi baz alınacaktır.

Bağ-Kur için uygulama farklılık arz ediyor. Şöyle ki; 5510 sayılı Kanunun 4–1(b) bendi kapsamında sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 1 aylık süreyi geçmemek ve geçirilen kazadan dolayı ortaya çıkan rahatsızlığın hekim raporu ile belgelenmesi şartıyla, bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra kendisi tarafından 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

TATİL PAS GEÇİLİYOR
Ayrıca bayram ve genel tatil için ya da mücbir sebeplerde bildirim süreci de şu şekildedir:
Bildirim süreleri iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmayacak, bu günlere rastlayan günleri takip eden günden itibaren 3 günün hesabına devam edilecektir.

Mücbir sebebe bağlı olarak süresinde bildirim yapamayan işverenler, mücbir sebebi belgelemeleri şartıyla, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten sonraki 3 işgünü içinde Kuruma iş kazasını bildirecektir.

EK–7 Formu ile bildirim esastır. Bildirge e-Sigorta ile SGK’ ya bildirilebileceği gibi, doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilebilir.

Bildirimler iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılması gerekmektedir.

İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması durumunda:

BİLDİRMEYEN MASRAFI ÖDER
İşverenden Tahsilât: 5510 Kanunun 4.-1(a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılır.

– Bağ-Kur’da Bildirim Tarihi Esas Alınacaktır: 4-1(b) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine verilmeyecek, bildirim tarihinden sonraki Sürelere ait geçici iş  göremezlik ödeneği ödenecektir. (Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen Üstad Vedat İlki Bey’e teşekkür ediyoruz.)

Lütfi Köksal

http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=513956