Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 7 Temmuz 2020 Salı
Ana Sayfa Ana Kategori Uzmanlar Resul KURT Meslek lisesi ve üniversite öğrencisi stajyerlerin sigorta primi
Facebook'ta PaylaşMeslek lisesi ve üniversite öğrencisi stajyerlerin sigorta primi

Meslek lisesi ve üniversite öğrencisi stajyerlerin sigorta primi

Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri eğitim gördükleri okullar tarafından ödenmektedir. Ancak uygulamada, özellikle Torba Kanun’la birlikte uygulamada tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin sigorta kollarına ve prime esas kazançlarına aşağıda yer verilmiştir.

– Tabi Oldukları Sigorta Kolları

6111 Sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile ve 611-36 sayılı genelgede de açıkça belirtildiği üzere; artık sadece zorunlu olan değil zorunlu olmayan isteğe bağlı olarak işyerlerinde staj yapan öğrenciler sigortalı sayılacaktır.

Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” uygulanmaya devam edilecek ve bunlar 5510 Sayılı Kanun’un 4/ (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Yine 2011-36 sayılı genelgeye göre, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden “bakmakla yükümlü olunan kişi” durumunda olmayanlar hakkında yani anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı almıyorlarsa ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.

– Prime Esas Kazançları

6111 Sayılı Kanun’un 37’nci maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un 80’inci maddesi birinci fıkrasına (k) bendi eklenerek, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırının dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile artık stajyerlerin en az asgari ücret düzeyinden bildirilecekleri açıkça düzenlenmiştir.

– Prim Oranları

6111 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklik ile bu kapsamda olanlar için prim oranı; prime esas kazançlarının %6’sıdır. Bu prim oranının % 1’inin kısa vadeli sigorta kolları, %5’inin de genel sağlık sigortası primidir.

Mevzuat değişiklikleri Muğla SMMM’da ele alınıyor

Muğla SMMM Odası, geleneksel hale getirdiği ve mevzuatı en ince ayrıntısına kadar ele aldığı seminerler dizisi geleneğini devam ettiriyor.

V. Vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarını ele aldığı toplantılarını dünya harikası Muğla Gökova-Akyaka’da yapıyor.

Vergi, Ticaret Kanunu, muhasebe ve vergi uygulamaları, adli muhasebe, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan son değişikliklerin ayrıntılarıyla ele alındığı seminere özellikle meslek mensuplarının yoğun bir ilgisi var. Dr. Bumin Doğrusöz, Dr. Funda Töralp, YMM Sakıp Şeker, Prof. Dr. Nejat Bozkurt, Prof. Dr. Serdar Özkan, Mustafa Dündar ve Dr. Olca Dalkılıç konuşmacı olarak katılıyor.

Ben de “İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı’nda Torba Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Meslek Mensupları İçin Uygulamada Yaşanan Sorunlar” başlıklı bir sunum yapacağım.

Benim için Muğla’da bulunmanın ayrı bir önemi ve anlamı var. Bu seminerde bir sunum yapmayı, yine bir konferans için 7-8 ay kadar önce geldiğim Muğla’da, SMMM Odası Başkanı Hasan Demir’le planlamıştık. Sevgili dostum Naci Şahin’le Muğla’da çok beğendiği ve görmemi istediği bazı yerleri birlikte gezmeyi kararlaştırmıştık ama geçtiğimiz günlerde, menfur bir saldırıda Muğla SGK İl Müdürü Naci Şahin’i kaybettik. Bugün biraz hüzünlü, biraz buruk bir durumdayım. Ama onun anısını bugün Gökova-Akyaka’da anıyoruz. Dostum Naci, nur içinde yat.