Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 28 Ocak 2023 Cumartesi
Ana Sayfa Ana Kategori Çalışma Hayatı Sosyal sigortalar uygulamasında ‘trafik kazalarına’ ilişkin son durum
Facebook'ta PaylaşSosyal sigortalar uygulamasında ‘trafik kazalarına’ ilişkin son durum

Sosyal sigortalar uygulamasında ‘trafik kazalarına’ ilişkin son durum

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanmış trafik kazaları nedeniyle 25 Şubat 2011 tarihinden sonra sunulan sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1) Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.

2) Genel sağlık sigortası olmayanların tedavi giderlerinin karşılanması trafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan trafik kazası tarifine uymayan kazalar sonucu oluşacak tedavi giderleri Kurumca karşılanmayacak.

3) Kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 25 Şubat 2011 tarihinden sonra kullanacağı tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri Kurumun mevzuatı çerçevesinde karşılanacak.

 

Yaşar Taşdemir