Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi




Ana Sayfa Ana Kategori KDV KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler
Facebook'ta Paylaş



KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler

KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler

KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler.

KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler.

14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yer almaktadır.

1- KDV Tevkifat Uygulamasına Genel Bakış

Bilindiği üzere, KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

2- 117 Seri No.lu Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler

KDV Kanunu’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında yapılan tevkifat işlemleri, bugüne kadar çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde düzenlemiş olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek çatı altında toplanmıştır.