Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi
Ana Sayfa Ana Kategori KDV Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları
Facebook'ta PaylaşKatma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

14.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğiyle, tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

K.D.V.K. Madde: 9 (01.05.2012 tarihinden geçerli olmak üzere)

 TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER

P

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

P

Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler

P

Kiralama İşlemleri

P

Reklam Verme İşlemleri

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER

Tevkifat Oranı

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER  

P

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2/10

P

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

P

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

5/10

P

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

P

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

P

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

P

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

P

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

9/10

P

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

P

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

P

Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

P

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

P

Diğer Hizmet Alımları

5/10

 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER

P

Külçe Metal Teslimleri

7/10

P

Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi

7/10

P

Hurda ve Atık Teslimi

9/10

P

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

9/10

P

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri

9/10

P

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

9/10

Kısmi Tevkifat Uygulanmasında Sınır

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.

(KDV Genel Tebliği Seri No:117/3.4.1.)