Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 8 Temmuz 2020 Çarşamba
Ana Sayfa Ana Kategori Maliye Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:408) Yayınlandı
Facebook'ta PaylaşVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:408) Yayınlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:408) Yayınlandı

 
 
Vergi Levhalarının internet ortamında alınmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca 408 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde;

  • 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresinin “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirildiği ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırıldığı,
  • Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacağı ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacağı,
  • Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyeceği,
  • Her ne kadar vergi levhalarının asma zorunluluğu yeni düzenleme ile ortadan kaldırılsa da Bu Tebliğe göre vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesileceği ( 2011 yılı için bu ceza 170 TL dir )

belirtilmekteydi.

2010 yılı kazançlarına mahsus olmak üzere gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden alınabileceği belirtilmiştir.

İlgili tebliğe burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.