Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 1 Temmuz 2022 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu
Facebook'ta PaylaşSermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

İnternet Sitesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sermaye şirketlerine internet sitesi açma zorunluluğu getirmektedir.
Yeni TTK’nun 1524. maddesi birinci fıkrasında sayılan içeriklerin sitenin bir bölümünde yayımlanması gerekmektedir.

Şirketin internet sitesi mevcutsa bir bölümü bu hususların yayımlanmasına ayrılacak.

Sermaye şirketleri olarak anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri sayacağımıza göre bu şirketlerin web sitesi kurmaları, sitesi mevcut olanların ise bir bölümünü 1524. maddede sayılan hususlara özgülemeleri gerekmekte.

Yeni web sitesi kuracak olan şirketlerinde sitelerinin bir bölümünü TTK’nun 1524. maddesinde sayılan hususlara ayırması gerekmektedir.

Site Açma Zorunluluğunda Yayımlanması Gereken Hususların Birkaçı

Yayımlanması gereken hususların içinde birkaçını şöyle sıralayabiliriz;

  • Şirket tarafından kanunen yapılması gereken tüm ilânlar,
  • Pay sahipleri ve ortakların bilmeleri ve görmelerinde yarar olacak belge, bilgi ve açıklamalar,
  • Şirket genel kurullarına ait olanlar da dahil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar ve yönetim kurulu açıklamaları,
  • Şeffaflık ve bilgi toplumu açısından açıklanması gereken bilgiler,
  • Finansal tablolar, finansal raporlamalar ve bunların dipnotları ile ekleri,
  • Denetçi, özel denetçi ve işlem denetçisi raporları,
  • Yönetim kurulu yıllık raporları, kurumsal yönetim ilkeleri yıllık değerlendirme açıklamaları.

Yukarıda örnek verdiğim hususlar 1524. maddede sayılanların bazılarıdır. Yayımlanması gereken hususlar bu maddede detaylı olarak sayılı bulunmakta.

Yine 1524. maddeye göre;

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin ulaşabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerekmekte.

Şirketin internet sitesine konulmuş olan içerik, üzerinde bulunan tarihten geçerli olmak üzere en az altı ay (daha uzun bir süre öngörülmemiş ise) sitede kalmak zorunda . Aksi durumda içerik siteye konulmamış sayılacaktır.
Finansal tabloların internet sitesinde bulunma süresi beş yıl.

Ayrıca internet sitesinde yer alan bilgiler metin halinde noter onaylı bir deftere yazılması veya yapıştırılması gerekmekte. Deftere yazılma veya yapıştırma sırasında şirket yönetimince tarih ve saat belirtilip, bir sıra numarası verilecek.

Şirket internet sitesine konulan bilgiler güncellenmek zorunda, yayımlanan bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin yukarıda bahsedilen işlem tekrar yapılacak.

Site Açma Zorunluluğunda Cezai Sorumluluk

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesi “Suçlar ve cezalar”ı içermekte. Bu maddenin 12. fıkrası kanunun 1524. maddesindeki internet sitesi ile ilgili.

TTK’nun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 1524. maddede öngörülen internet sitesinin oluşturulmaması, internet sitesi mevcut olması halinde ayni sürede sitenin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi halinde, yine internet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun konulmaması halinde hapis ve para cezaları söz konusu.

Şirketler İçin Sağlanan Hazırlık Süresi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak internet sitesi ile ilgili 1524. madde ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Sermaye şirketlerine, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı vasıflara uygun internet sitesi kurma veya internet sitesi mevcut ise düzenleme yaparak istenen uygunluğu sağlama hususunda önemli bir imkân ve süre tanınmıştır.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerde finansal tabloların ve raporların hazırlanması, genel kurul işlemlerinin takibi, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması daha çok muhasebe bölümleri tarafından yürütüldüğünü göz önüne alırsak, yine şirket internet sitelerinin de TTK’na uygun bir şekilde oluşturulmasının muhasebeciler tarafından yapılacağını düşünüyorum.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ek maliyetler getireceği endişesiyle bir bilgi işlem bölümünün kurulacağını zannetmiyorum.

Tabiî ki bunun için bilişim dünyasından, web sitesi kurma uzmanlarından destek alınması gerekmekte.

Günümüzde WordPress, Joomla gibi açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemleri sayesinde yazılım kodlaması bilmeden web siteleri kurulabilmekte. Ancak bunun içinde bir eğitim alınması gerektiği de bir gerçek.

Web sitesi kurma eğitimi ve desteği veren uzman siteler bulunmakta. Şahsen kendi açımdan baktığımda webtasarım ile önceden beri amatör olarak uğraştığım için dileyen firma sahiplerinede makul fiyatlarda webtasarımı yapabilmekteyim.