Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 8 Temmuz 2020 Çarşamba
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler İşhanı yöneticisi ile işhanın da çalıştırılan kapıcılara ödenen ücretlerin vergilendirilmesi
Facebook'ta Paylaşİşhanı yöneticisi ile işhanın da çalıştırılan kapıcılara ödenen ücretlerin vergilendirilmesi

İşhanı yöneticisi ile işhanın da çalıştırılan kapıcılara ödenen ücretlerin vergilendirilmesi

Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2008 Tarihli özelgesi aşağıdaki gibidir.

‘193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde; “Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 61.maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

1.)Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61.maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı” hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak “sair kurum” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan İş Merkezi Yöneticiliğinizin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94.madde içeriğinde yer alan “sair kurum” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinde; “Bu kanuna göre:
a-)Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı); anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);… denir.” hükmü yer almıştır.
Ayrıca, yine aynı Kanun’un 40. maddesinde “…Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir…” hükmü yer almıştır.
Bu hükümlere göre, yönetim planında ya da sözleşmede saptanarak yöneticilere ödenen bedellerin gerçek ücret olarak kabul edilmesi ve ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla,.. İş Merkezindeki yöneticilik faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti olarak vergilendirilmesi mümkün olmadığından yöneticilik faaliyetinizden dolayı tarafınıza ödenen bedelleri serbest meslek makbuzu ile tahsil etmeniz de mümkün değildir. Buna göre, söz konusu iş merkezine bağlı olarak yaptığınız yöneticilik faaliyetinden dolayı tarafınıza ödenen bedellerin gerçek ücret olarak kabul edilmesi ve ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, işyerlerinden oluşan dolayısıyla ticaret mahalli olan iş merkezinizde istihdam edilen kapıcılara ödenen ücretlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde yer alan istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla, iş merkezinizce söz konusu kişilere ödenen ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1.maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2008 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK 23/6 sayılı Özelgesi )