Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 28 Ocak 2023 Cumartesi
Ana Sayfa Ana Kategori KDV KDV iade taleplerine ilişkin olarak elektronik ortamda verilecek listelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar
Facebook'ta PaylaşKDV iade taleplerine ilişkin olarak elektronik ortamda verilecek listelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

KDV iade taleplerine ilişkin olarak elektronik ortamda verilecek listelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Maliye Bakanlığı internet üzerinden yapılan KDV iade talepleri ile ilgili olarak uygulamada yaşanan sorunlardan hareketle bir duyuru yayınlamıştır.

İnternet Vergi Dairesinden yapılan bu duyuruda, 53 seri numaralı KDV Sirküleri uyarınca, KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınmakta olan “İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listeleri”nin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Duyuruda listelerin İnternet Vergi Dairesinden gönderilmesi sırasında KDV iade taleplerinde gecikme yaşanmaması için aşağıda belirtilen hususlarda azami özenin gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.

1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/3 maddesi; “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” hükmü gereği belge defter ve kayıtlara hangi tarihte alınmışsa indirim hakkı da bu dönemde kullanılabilecektir.

Ancak İnternet Vergi Dairesinden “İndirilecek/Yüklenilen Katma Değer Vergisi Listesi” gönderilirken bazı mükelleflerce belgenin tarihi olarak ilgili vesikanın kanuni defterlere kaydedildiği tarihin yazılmakta olduğu tespit edilmiştir. Örneğin 30 Ocak 2011 tarihli bir fatura, firmanın eline geç ulaşması nedeniyle 1 Şubat 2011 tarihinde yevmiye kayıtlarına alınması nedeniyle indirim hakkı 2011/02 döneminde kullanılmıştır; ancak belgenin tarihi olarak İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine 1 Şubat 2011 tarihi değil 30 Ocak 2011 tarihi yazılmalıdır. İndirilecek/Yüklenilen KDV Listelerinde belgenin tarihine dikkat edilmediği takdirde KDV İadesi Kontrol Raporlarında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum vergi daireleri arasındaki yazışmaların artmasına ve iadelerin gecikmesine yol açmaktadır.

2. Ayrıca belgeler İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesine yazılırken tarih, seri ve sıra numaraları ile vergi kimlik numaraları doğru olarak ve her iki listeye mutlaka aynı şekilde yazılmalıdır. Alınan mal/hizmetin KDV hariç tutarı ve KDV’si bölünmeden listelere yazılmalıdır.

3. İthalat verileri girişinde Vergi Kimlik Numarası 10 haneli 1 olarak yazılmalı (1111111111) ve gümrük giriş beyannamesi numarasına listelerde mutlaka yer verilmelidir.

4. Yevmiye kayıtlarına muhasebe fişi veya mahsup fişi gibi belgelerle fatura düzenleme limitinin altında bulunan perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, noter makbuzu gibi belgelerde Vergi Kimlik Numarası 10 haneli 3 olarak yazılmalı (3333333333) ve bunların KDV’lerinin toplamı bu döneme ait indirilecek KDV’nin % 5’ini aşmamalıdır. Fatura bilgileri ise miktarına bakılmaksızın listelere yazılmalıdır.

5. İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yıllık iade talep edilmesi durumunda KDV beyannamesinde işlem türü olarak 450 kod kullanılmalı ve 2010 yılına ait tüm aylara ilişkin İndirilecek KDV Listesi iade talep edilen dönemde ”Belgenin indirim hakkının kullanıldığı dönem” sütunu doldurularak İnternet Vergi Dairesinden gönderilmelidir. E&Y Türkiye