Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 6 Temmuz 2020 Pazartesi
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Korunmaya muhtaç çocuğa bakan koruyucu ailelere sunulan yardımlar
Facebook'ta PaylaşKorunmaya muhtaç çocuğa bakan koruyucu ailelere sunulan yardımlar

Korunmaya muhtaç çocuğa bakan koruyucu ailelere sunulan yardımlar

Anayasamız aileyi Türk toplumunun temeli olarak kabul etmiş ve ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve teşkilatın kurulması görevini devlet görevi olarak nitelendirmiş,

devletin, korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırması için her türlü tedbiri alması, bu amaca yönelik olarak gerekli teşkilatı kurması hüküm altına alınmıştır.

Korunmaya muhtaç çocuk;
– Beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babasız, ana ve babasız,
– Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
– Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
– Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğa denir.
Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere koruyucu aile denilmektedir.

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından belirlenmiş çocuklardır. Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda yerleştirilebilir. Ancak, buna karar verilirken özellikle çocuklarla bire bir ilişki kurulma konusu irdelenir.

Kimler koruyucu aile olabilir?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup, Türkiye’de sürekli ikamet eden, en az ilkokul mezunu, 25-50 yaş aralığında bulunan, Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasi dışındaki herkes koruyucu aile olmak üzere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabilir.

Eşlerin birlikte başvurmaları esastır. Çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, (büyük anne-dayı-amca vb.) komşular ya da aile dostları özellikle tercih edilir.

Sağlanan yardımlar nelerdir?
Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödenir. Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılır.

Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödenir. Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir. Koruyucu Ailenin yanında bakılan çocuklar hastalandıklarında koruyucu ailesi tarafından hiçbir sevke tabi olmadan doğrudan devlet-üniversite hastanesi, sağlık ocağı, hükümet tabipliklerine, muayene veya tedavi için götürülebilir.

Koruyucu ailelere çocuğun yaş ve eğitim durumuna göre ücret ödenir. Ödenen ücret ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylık göstergesinin (9500) memur maaş katsayısıyla çarpımıyla elde edilen rakamın sırasıyla yüzde 45’i, yüzde 50’si, yüzde 55’i ve yüzde 60’ı alınarak belirlenir. Bulunan rakamlar Özürlü çocuklar için iki katına kadar arttırılmaktadır.

2011 yılında ücretli koruyucu aile yanındaki çocuklar için ödenen aylık miktarları;

(2011 Yılının ilk yarısı için Katsayı: 0,061954 Ek Gösterge: 9500
0,061954 X 9500=588,56 TL)

Aylık Bakım Aylık Aylık Yaş-Okul Durumu % Ücreti Gösterge Harçlık Toplam
0-6 Yaş Okul öncesi 45 265,00 – – 265,00
7-12 Yaş İlköğretim (1-5) 50 295,00 600 38,00 333,00 13-15 Yaş İlköğretim (6-8) 55 324,00 900 56,00 380,00
16-18 Yaş Lise ve dengi 55 324,00 1200 75,00 399,00
19 Yükseköğrenim 60 354,00 2000 124,00 478,00
Bakım ücreti ve harçlık yanında 120,00 TL servis ücreti, 1025,00 TL Meslek Edinme Kurs ücreti, 928,00 TL S.B.S kurs ücreti, 3.012,00 TL Üniversiteye Hazırlık Kursu ücreti, yılda bir kez eğitim yardımı da ödenir.

Bundan önceki haftalarda da belirttiğimiz üzere her ne kadar ülkemizde ismi aile sigortası olarak tanımlanmamış olsa da bakıma muhtaç çocuklara, özürlülere, yaşlılara primsiz rejim kapsamında sosyal yardım ve sosyal hizmet sunulmaktadır.

Şerif Akçan

http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=493023