Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 1 Temmuz 2020 Çarşamba
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Soru Cevap Bilgi Bankası
Facebook'ta PaylaşSoru Cevap Bilgi Bankası

Soru Cevap Bilgi Bankası

 

Soru
Kadınlar dogum borçlanması yapabılecekler midir?
Cevap
5510 sayili Kanunla, kanunlari geregi verilen ücretsiz dogum ya da analik izni süreleri ile 4 /a ( SSK ) kapsamindaki sigortali kadinlarin, iki defaya mahsus olmak üzere dogum tarihinden sonra iki yillik süreyi geçmemek kaydiyla hizmet akdine istinaden isyerinde çalismamasi ve çocugunun yasamasi sartiyla borçlanma talebinde bulunulan sürelerini, borçlanma imkani getirilmistir.

Soru
Sigortalılıgın baslangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın baslangıç tarihi ne olacaktır?
Cevap
Sigortaliligin baslangiç tarihinden önceki sürelerin borçlandirilmasi halinde, sigortaliligin baslangiç tarihi, borçlandirilan gün sayisi kadar geriye götürülecektir.

Soru
4/a (SSK) sigortalısıyım. Hastalığım nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alırken işten ayrıldım. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya devam edebilir miyim?

CeVap
Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.

Soru
4/a sigortalılarının meslek hastalığının işveren tarafından süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde yapılan işlem nedir?

Cevap
Meslek hastalığının işveren tarafından süresi içerisinde bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için Kurumca bu durum için yapılmış masraflar ve ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri kendilerine rücu edilir.

Soru
4/a (SSK) sigortalıları için hangi durumlar iş kazası sayılmaktadır?

Cevap
5510 sayılı Kanuna göre iş kazası; 4/a kapsamında çalışan sigortalıların
*Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
*İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
*Görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
*Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

*İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen ya da sonradan “bedenen” veya “ruhen” özre uğratan olaydır.

Soru
Balıkçılık sektöründe hizmet akdine tabi çalışanların sigortalı işe giriş bildirgeleri hangi sürede Kuruma verilmelidir?

Cevap
Balıkçılık sektöründe hizmet akdine tabi çalışanlar en geç çalışmaya başladıkları gün, işverenleri tarafından “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile Kuruma bildirilmelidirler.

Soru
4/a (SSK) sigortalısıyım, doğum yaptım. Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmem için aranan şartlar nelerdir?

Cevap
Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeniz için;
1-Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminizin bildirilmiş olması,
2-Bu süre içinde iş yerinizde çalışmamış olmanız,
3-Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Soru
4/a (SSK) sigortalısıyım. Hastalık sigortasından yararlanabilmem için belli bir süre prim ödeme zorunluluğu var mıdır?

Cevap
4/a (SSK) sigortalıları hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğramaları halinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla hastalık sigortasından yararlanabilirler.

Soru
SSK’ya tabi çalışmaktayım. 6 ay rapor kullandım, ücretini aldım. Doktorlar 6 ay daha rapor süremi uzattı. Bu süreler için de ücret alabilir miyim?

Cevap
Sigortalılar, istirahat raporunun bitiminden sonra 10 gün içerisinde (aktif sigortalılığını yitirmemiş olması halinde) yeniden rapor almış iseler, bu sürelere ait geçici işgöremezlik ödeneklerini alabilirler.

Soru
4/a sigortalısı olarak çalışmakta iken işten ayrılanlar, işten ayrıldıktan sonra doğum yapmaları halinde emzirme ödeneğinden faydalanabilirler mi?

Cevap
Sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlanabilirler.

Soru
4/a (SSK) sigortalısıyım. Hastalığım nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alırken işten ayrıldım. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya devam edebilir miyim?

Cevap
Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.

Soru
SSK’dan kız yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Cevap
5510 sayılı Kanun kapsamında (5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (a),(b) ve (e) bentleri hariç) veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklara ölüm sigortasından aylık bağlanmaktadır. Buna göre isteğe bağlı sigortalılık çalışma olarak değerlendirilmediğinden, isteğe bağlı sigortalı olan çocuklara Kanunda belirtilen diğer koşulların da yerine gelmesi halinde ölüm sigortasından gelir/aylık bağlanır. Ancak bu sigortalılıkları sonucu kendilerine gelir/aylık bağlanması halinde aldıkları yetim aylıkları kesilir.

Soru
BAĞ-KUR emeklisi eşimden dul aylığı alıyorum. Aynı zamanda babamdan da BAĞ-KUR’dan kız yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap
Her iki aylığı birlikte almanız mümkün değildir. Tercih ettiğiniz dosyadan aylık talebinde bulunabilirsiniz.

Soru
Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. SSK emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap
Hem eşinden, hem de anne veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da anne veya babasından aylık bağlanabilir.

Soru
Annem SSK’dan, babam ise BAĞ-KUR’dan emekli aylığı alıyorlar. Ben ise tarım sigortalısıyım. Annem ve babamın vefat etmeleri halinde her ikisinden de maaş alabilir miyim?

Cevap
Tarım sigortasına tabi olduğunuzdan, anne ve babanızın vefatı halinde tarafınıza yetim aylığı bağlanması mümkün değildir.

Soru
22 yaşında bir bayanım. Beni evlat edinen annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti, tarafıma aylık bağlanır mı? Gerekli belgeler nelerdir?

Cevap
Evlat edinen anne ya da baba tarafından size yetim aylığı bağlanır.
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 74 ve 75. maddeleri
Gerekli olan belgeler şunlardır:
1-Talep dilekçesi
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3-Kimlik Araştırma Belgesi
4-3 adet fotoğraf
Bu belgelerle birlikte,
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.
No:7
06437 Sıhhiye/ANKARA
adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru
Tarımsal faaliyette bulunan evli kadın sigortalılar hangi tarihte Kanun kapsamına alınmışlardır?

Cevap
Tarımsal faaliyette bulunan evli kadın sigortalılar; 02.08.2003 tarihinden itibaren Kanun kapsamına alınmışlardır.

Soru
Hem eşimden hem de babamdan aylığa hak kazandım. Her iki aylığı da alabilir miyim?

Cevap
Hem eşinden, hem de anne veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da anne veya babasından aylık bağlanabilir.Etiketler