Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 5 Temmuz 2020 Pazar
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Kıst Amortisman Nedir? Nasıl hesaplanır ?
Facebook'ta PaylaşKıst Amortisman Nedir?  Nasıl hesaplanır ?

Kıst Amortisman Nedir? Nasıl hesaplanır ?

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. (VUK Madde:320)
İşletmenin faaliyet konusu binek otolarının kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olmakla birlikte, satın alınan binek otomobilleri bu amaçlarla kullanılmıyorsa, bu binek otomobilleri için de kıst amortisman ayrılacaktır.

Binek otomobillerinin aktife girdikleri hesap döneminde kıst amortisman ayrılması, amortisman süresini uzatmayacaktır. Bu durumda, yılbaşından binek otomobillerinin aktife girdiği aya kadar olan süreye isabet eden amortisman, itfa süresinin son yılında yok edilecektir.
 
Örnek
Yayıncılık faaliyeti ile iştigal eden Çağın A. Ş. 10. Ağustos 2010 tarihinde 60.000.000.-TL bedel ile bir binek otosu satın almıştır.
Bu otomobil için %20 nispetinde amortisman ayrılacaktır.
Normal yöntemle amortisman ayrılmasına karar verilmişse

 

Yıl

Maliyet Bedeli Birikmiş Amortismanı Amortisman Oranı Yıllık Amortisman
2010 60.000,00 0 0,20 5.000,00
2011 60.000,00 5.000,00 0,20 12.000,00
2012 60.000,00 17.000,00 0,20 12.000,00
2013 60.000,00 29.000,00 0,20 12.000,00
2014 60.000,00 41.000,00 0,20 19.000,00
        60.000,00

Tablodan da görüleceği üzere,
·         Üzerinden amortisman ayrılacak kıymet kıst amortisman tabi olduğundan, amortismanın ilk yılında, kıymetin aktife girdiği ay tam sayılmak suretiyle, yıl sonuna kadar olan dönem için amortisman hesaplanmıştır.
Yıllık Amortisman Tutarı = 60.000,00 x 0,20
= 12.000,00
Aylık Amortisman Tutarı = 12.000,00 / 12
= 1.000,00
Kıymetin Aktife Girdiği Aydan Yıl Sonuna Kadar Olan
Ay Sayısı = 5
İlk Yılın Amortismanı = 1.000,00 x 5
= 5.000,00
·         Amortismanın ilk yılında eksik ayrılan amortisman son yılın amortismanına eklenmiştir.
İlk Yıl Eksik Ayrılan Amortisman= 12.000,00 – 5.000,00
= 7.000,00
Son Yılın Amortismanı = 12.000,00 + 7.000,00
= 19.000,00
Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman ayrılmasına karar verilmişse
Normal amortisman oranının 2 katı %50’yi geçmediğinden, kullanılacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katı olan %40’dır.

Yıl Maliyet Bedeli Birikmiş Amortismanı Amortisman Oranı Yıllık Amortisman
2010 60.000,00 0 0,40 10.000,00
2011 60.000,00 10.000,00 0,40 20.000,00
2012 60.000,00 30.000,00 0,40 12.000,00
2013 60.000,00 42.000,00 0,40 7.200,00
2014 60.000,00 49.200,00 0,40 10.800,00
        60.000,00

Tablodan da görüleceği üzere;
·         Üzerinden amortisman ayrılacak kıymet kıst amortisman tabi olduğundan, amortismanın ilk yılında, kıymetin aktife girdiği ay tam sayılmak suretiyle, yıl sonuna kadar olan dönem için amortisman hesaplanmıştır.
Yıllık Amortisman Tutarı = 60.000,00 x 0,40
= 24.000,00
 
Aylık Amortisman Tutarı = 24.000,00 / 12
= 2.000,00
Kıymetin Aktife Girdiği Aydan Yıl Sonuna Kadar Olan
Ay Sayısı = 5
İlk Yılın Amortismanı = 2.000,00 x 5
= 10.000,00
·         Azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayrıldığından, amortismanın son yılına devreden bakiye değer son yılın amortismanı olarak dikkate alınacaktır.
Son Yıla Devreden Bakiye Değer = 60.000,00 –  49.200,00
= 10.800,00